ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില

നിങ്ങൾ സ്വർണ്ണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാനോ വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനായി സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വാങ്ങലുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സുപ്രധാന വിവരങ്ങളും ഇവിടെ കണ്ടെത്തുക. ഇന്ത്യയിലെ 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെയും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെയും ഏറ്റവും പുതിയ വിലകൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തുക കൂടാതെ അവ താരതമ്യം ചെയ്ത് അറിവുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുക. എല്ലാ വിലകളും ഇന്ന് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തു, വ്യവസായ നിലവാരത്തിന് തുല്യമാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില പരിശോധിക്കുക. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റിന്റെയും 24 കാരറ്റിന്റെയും സ്വർണ വില താരതമ്യം ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ പണത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച മൂല്യം നേടൂ

ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ ₹ 75490/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75490/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ സ്വർണ വില ₹ 69200/-
ആന്ധ്രപ്രദേശ് ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) ആന്ധ്രപ്രദേശ് സ്വർണ വില ₹ 68750/-
അരുണാചൽ പ്രദേശ് ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) അരുണാചൽ പ്രദേശ് സ്വർണ വില ₹ 68750/-
അസം ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) അസം സ്വർണ വില ₹ 68750/-
ബീഹാർ ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) ബീഹാർ സ്വർണ വില ₹ 68750/-
ചണ്ഡിഗഡ് ₹ 75150/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75150/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) ചണ്ഡിഗഡ് സ്വർണ വില ₹ 68900/-
ഛത്തീസ്ഗ h ് ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) ഛത്തീസ്ഗ h ് സ്വർണ വില ₹ 68750/-
ദാദ്ര & നഗർ ഹവേലി ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) ദാദ്ര & നഗർ ഹവേലി സ്വർണ വില ₹ 68750/-
ദാമൻ & ഡിയു ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) ദാമൻ & ഡിയു സ്വർണ വില ₹ 68750/-
ദില്ലി ₹ 75150/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75150/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) ദില്ലി സ്വർണ വില ₹ 68900/-
ഗോവ ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) ഗോവ സ്വർണ വില ₹ 68750/-
ഗുജറാത്ത് ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) ഗുജറാത്ത് സ്വർണ വില ₹ 68750/-
ഹരിയാന ₹ 75150/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75150/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) ഹരിയാന സ്വർണ വില ₹ 68900/-
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ₹ 75150/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75150/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സ്വർണ വില ₹ 68900/-
ജമ്മു കശ്മീർ ₹ 75150/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75150/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) ജമ്മു കശ്മീർ സ്വർണ വില ₹ 68900/-
ഝാർഖണ്ഡ് ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) ഝാർഖണ്ഡ് സ്വർണ വില ₹ 68750/-
കർണാടക ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) കർണാടക സ്വർണ വില ₹ 68750/-
കേരളം ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) കേരളം സ്വർണ വില ₹ 68750/-
ലക്ഷദ്വീപ് ₹ 75490/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75490/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) ലക്ഷദ്വീപ് സ്വർണ വില ₹ 69200/-
മധ്യപ്രദേശ് ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) മധ്യപ്രദേശ് സ്വർണ വില ₹ 68750/-
മഹാരാഷ്ട്ര ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) മഹാരാഷ്ട്ര സ്വർണ വില ₹ 68750/-
മണിപ്പൂർ ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) മണിപ്പൂർ സ്വർണ വില ₹ 68750/-
മേഘാലയ ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) മേഘാലയ സ്വർണ വില ₹ 68750/-
മിസോറം ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) മിസോറം സ്വർണ വില ₹ 68750/-
നാഗാലാൻഡ് ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) നാഗാലാൻഡ് സ്വർണ വില ₹ 68750/-
ഒഡീഷ ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) ഒഡീഷ സ്വർണ വില ₹ 68750/-
പോണ്ടിച്ചേരി ₹ 75490/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75490/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) പോണ്ടിച്ചേരി സ്വർണ വില ₹ 69200/-
പഞ്ചാബ് ₹ 75150/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75150/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) പഞ്ചാബ് സ്വർണ വില ₹ 68900/-
രാജസ്ഥാൻ ₹ 75150/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75150/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) രാജസ്ഥാൻ സ്വർണ വില ₹ 68900/-
സിക്കിം ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) സിക്കിം സ്വർണ വില ₹ 68750/-
തമിഴ്‌നാട് ₹ 75490/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75490/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) തമിഴ്‌നാട് സ്വർണ വില ₹ 69200/-
തെലങ്കാന ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) തെലങ്കാന സ്വർണ വില ₹ 68750/-
ത്രിപുര ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) ത്രിപുര സ്വർണ വില ₹ 68750/-
ഉത്തർപ്രദേശ് ₹ 75150/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75150/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വർണ വില ₹ 68900/-
ഉത്തരാഖണ്ഡ് ₹ 75150/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75150/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്വർണ വില ₹ 68900/-
പശ്ചിമ ബംഗാൾ ₹ 75000/ 10 ഗ്രാം (24K) ₹ 75000/- 24 കാരറ്റ് (10gm) 22 കാരറ്റ് (10gm) പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വർണ വില ₹ 68750/-